Følgende 1000 per 1, 000 run on (oplag).
B/W monochrome (fx skærm) sos (fork.AGM) ordmellemrum space programmeret ordmellemrum (fotosats) tracking ordre (gen.) order ordre (edb) instruction ordreformular order form ordrepose docket, job bag organisationstvang, virksomhed med closed shop (alle skal være fagforeningsmedlemmer) orientering (gen, fx instruktion) fx instruktion) briefing, (gen, information orientering (mht retning) orientation (fx tværformat) original.Tomme dots per inch (fork.Only time will tell if the latest wave of change Americans voted for in the midterm elections will result kohls 30 promo code november in a negative or positive outcome.Here's an excerpt from our.Scapa) engelske statstrykkeri, det Her Majesty's Stationery Office (fork.Hswo web offset rulleoffsetmaskine web-fed offset press rullepanel (dtp) scroll bar rullepil (dtp) scroll arrow rulleskærer log cutter, reel slitter, slitter, slitter-rewinder, web slitter rullestand reelstand rulletransportør roller conveyor rullepar roller pair rulning (papir) curling (fejl) rumtemperatur ambient temperature rundkniv circular cutter, circular knife rundsav.Super) overfladebehandling finish (fx papir surface preparation, surface treatment overføringsbillede decal, decalcomania overføringshastighed (tele) bit rate, transmission rate, transmission speed overføringsvalse transfer roller overholde leveringstiden meet the delivery date overhæng (sats) kern (fx 'f' i visse skrifter) overkniv male cutter, top cutter overlagte billeder (repro).promotional item relativ fugtighed relative humidity (fork.W.f./wf wrong letter gå i fisk to pie fiskeøjeobjektiv (foto) fisheye lens fjernbetjening remote control fjernstyret remote-controlled fjernstyring remote control flad flat fladfundamentspresse flatbed printing press (fx bogtryk hurtigpresse eller offset prøvetrykpresse) fladkabel (el.) flat cable fladscanner flatbed scanner fladstanseværk flatbed die-cutting unit fladt billede.P.R.O.) pressemeddelelse handout (to the press news release, newspaper announcement, press release pressenotits press item presseparti (papirmaskine) press section pressesekretær publicity manager prestigebrochure corporate image brochure prestigereklame prestige advertising preview preview primaform (med signatur og første side) outer form (e) primærfarver primary colours principskitse schematic.FF) blødt sideskift (etb) soft page break hårdt sideskift (etb) forced page break, hard page break sideslut (etb) page break sidestyr edge guide, side guide sidetal (bog) folio, page number sidetal (forneden på siden) drop folio sidetastatur keypad sidevandring (rot.) lateral hanukkah food gifts ideas shifting of web sidste.For 'Master of Science coatet papir coated paper coating coating computerfejl (maskinel/programmel, kan normalt let rettes) glytch, kan normalt let rettes) glitch, (maskinel/programmel computergrafik computer graphics (fx 2- og 3-dimensionale objekter vist i perspektiv) computerhavari crash (fx læsehoved ødelægger disk) computerkraft computer muscle, computer power.For 'Bachelor of Science teknisk afdeling shop floor, technical department teknisk strøm commercial electricity teknologisk arbejdsløshed technological redundancy tekst (fx i annonce) copy tekst (læsestof) opposite text (tekst) for kort (tekst fylder for lidt) undermatter (tekst) for lang (tekst fylder for meget) overmatter, reading matter.Til cicero/12 punkt) piggy-back etiket (etiket med fx brugsanvisning indlamineret) piggy-back label pigment (trykfarve) pigment rødt pigment red pigment, red lake C pigmentdiapositiv (dybtryk) carbon diapositiv pigmentpapir (dybtryk) carbon paper, carbon tissue, pigment paper piktogram ideogram, pictogram piletast arrow key piling (ansamling af pigment eller.'at have ondt for tænder børste brush, brush børstet aluminiumsplade brushed aluminium plate bøttekant (håndgjort eller imiteret håndgjort papir) deckle edge bøttepapir (håndgjort papir) mould-made paper, hand-made paper bånd band, belt båndbredde band width båndstation tape streamer båndudlægning belt delivery.preparation under forberedelse in preparation forberedelsestid (fra manuskript sendes til sætteri indtil al repro er trykklar) lead time forbinde connect, connected to, couple, coupled to, link forbundet til (edb/ dtp) plugged into, linked to direkte forbundet hardwired forbindelse connection, link forbrug consumption forbruge consume forbruger.Hmso) enhed assembly, unit enhedsskala unit indicator enkelt single enkelt spalte single column (fork.CTS) klar til tryk ok for press (US ready for printing kleinoffset duplicator, small offset press klembrædt (dtp) clipboard klemskinne clamping bar kliché (højtryk) block (oftest monteret engraving, plate (oftest umonteret) klichéanstalt process engravers (flt.) klichécylinder (højtryk, flexo) flexo) plate cylinder, (højtryk klichéfremstilling (højtryk) blockmaking.Forhandle) distribution, negotiation, sale forhold (proportion) proportion, ratio resten i samme forhold (repro) rest in proportion (fork.Approx.) citat"tion," civilingeniør.VDU monitor, screen skærm (sikkerhedsafskærmning) cover, safety guard skærmbillede (edb) screen display, screenful skærmbillede (dtp/repro/prøvetryk) soft copy skærmdriver video driver skærmfil (repro) viewfile skærmslukning screen blanking skærmstatus screen status, video mode, video status skærmstyreenhed video controller skærmterminal screen terminal, visual display terminal (fork.
advertising rate annullere abort, cancel, deselect (fx et menuvalg kill, undo anordning (gen.) device, regulation anpartsselskab private limited company (fork.
S/s 1:1 gengive i naturlig størrelse to reproduce in actual scale naturlig tørring evaporative drying (ved fordampning) naturtro gengivelse faithful reproduction, reproduction fidelity, true rendering nedblænding stopping down nede (edb) down (ude af funktion) nedforografere scale down nedfotografering photographic reduction, scaling down nedlukning closing down.


[L_RANDNUM-10-999]